تبلیغات
پایگاه اینترنتی" خداحافظ فتنه " علل وقوع فتنه و راهکارهای مقابله با آن را بررسی می کند.

پایگاه اینترنتی" خداحافظ فتنه " علل وقوع فتنه و راهکارهای مقابله با آن را بررسی می کند.

  • خوش آمدید

امام حسین (ع) : إن لم یکن لکم دین و لا تخافون المعاد فکونوا أحراراً فی دنیاکم.

طرح گرافیکی سیاسی؛ کر و کور بودن فتنه گران اثر "Baser Basem"کاریکاتور سیاسی کر و کور بودن فتنه گران اثر

کاریکاتور از: Baset Basem

ادامه مطلب طرح گرافیکی سیاسی؛ کر و کور بودن فتنه گران اثر "Baser Basem"