تبلیغات
پایگاه اینترنتی" خداحافظ فتنه " علل وقوع فتنه و راهکارهای مقابله با آن را بررسی می کند.

پایگاه اینترنتی" خداحافظ فتنه " علل وقوع فتنه و راهکارهای مقابله با آن را بررسی می کند.

  • خوش آمدید

امام حسین (ع) : إن لم یکن لکم دین و لا تخافون المعاد فکونوا أحراراً فی دنیاکم.

آیه شش سوره الحجرات، دوستان سبز در این آیه تامل كنند.

بسم الله الرحمن الرحیمآیت الله اكبر هاشمی رفسنجانیباراك حسین اوبامامیرحسین موسویمهدی كروبیاى كسانى كه ایمان آورده ‏اید اگر فاسقى برایتان خبرى آورد نیك وارسى كنید مبادا به نادانى گروهى را آسیب برسانید و [بعد] از آنچه كرده‏ اید پشیمان شوید.

سوره الحجرات آیه ششم

ادامه مطلب آیه شش سوره الحجرات، دوستان سبز در این آیه تامل كنند.