تبلیغات
پایگاه اینترنتی" خداحافظ فتنه " علل وقوع فتنه و راهکارهای مقابله با آن را بررسی می کند.

پایگاه اینترنتی" خداحافظ فتنه " علل وقوع فتنه و راهکارهای مقابله با آن را بررسی می کند.

  • خوش آمدید

امام حسین (ع) : إن لم یکن لکم دین و لا تخافون المعاد فکونوا أحراراً فی دنیاکم.

ماهیت شناسی جنبش سبز " ما شیریم و خورشید پشت ماست".ما شیریم و خورشید پشت ماست


هر روز که می گذر ابعاد جدیدی از بعدهای شیطانی و دیکتاتوری جنبش سبز نمایان می شود، این جنبش به اصطلاح سبز که خود را حامی آزادی میداند و هدفش را برای عده ای از جوانان ساده دل این چنین بیان داشته است در راهپیمایی های غیرقانونی خود این شعار را به کار می بندد: (ما شیریم و خورشید پشت ماست.)

براستی این شعار چه چیزی را به ذهن انسان می آورد؟!!!

شیر و خورشید

آری جنبشی که با شعار آزادی و جمهوری اندک هواداری برای خود جمع کرده بود پرده از چهره ی خبیث خود برداشته و وفاداری خود به دوران ستم شاهی را آشکار ساخت است.

این است ایدئولوژی جنبش سبز.
ادامه مطلب ماهیت شناسی جنبش سبز " ما شیریم و خورشید پشت ماست".