تبلیغات
پایگاه اینترنتی" خداحافظ فتنه " علل وقوع فتنه و راهکارهای مقابله با آن را بررسی می کند.

پایگاه اینترنتی" خداحافظ فتنه " علل وقوع فتنه و راهکارهای مقابله با آن را بررسی می کند.

  • خوش آمدید

امام حسین (ع) : إن لم یکن لکم دین و لا تخافون المعاد فکونوا أحراراً فی دنیاکم.

حدیث؛ كسی كه علم را در غیر قرآن جستجو كند چه به دست می آورد؟

بسم الله الرحمن الرحیم


حدیث نبوی

پیامبر خدا صلى‏ الله ‏علیه و ‏آله و سلم:


وقـتى (از سـوى خـداوند) به او گفته شـد : بزودى امت تو گرفتار فتنه خواهد شد ، پرسیدند : راه خلاص از آن چیست؟

فرمودند: كتاب گرامى خدا ، همان كه باطل نه از پیش رو و نه از پشت سر بدو راه نیابد ، چیزى كه از سوى حكیمى ستوده نازل شده است . هر كه علم را در جز قرآن بجوید ، خداوند گمراهش كند.تفسیر العیاشی : 1/6/11 منتخب میزان الحكمة : 458
ادامه مطلب حدیث؛ كسی كه علم را در غیر قرآن جستجو كند چه به دست می آورد؟