تبلیغات
پایگاه اینترنتی" خداحافظ فتنه " علل وقوع فتنه و راهکارهای مقابله با آن را بررسی می کند.

پایگاه اینترنتی" خداحافظ فتنه " علل وقوع فتنه و راهکارهای مقابله با آن را بررسی می کند.

  • خوش آمدید

امام حسین (ع) : إن لم یکن لکم دین و لا تخافون المعاد فکونوا أحراراً فی دنیاکم.

اکبر گنجی عضو اتاق فکر جنبش سبز، از کشیش اهانت کننده به قرآن حمایت کرد.

اگبر گنجی با نوشتن مقاله ای در سایت روز آنلاین به حمایت از عملکرد تری جنز کشیش افراطی امریکایی که با اهانت به قرآن کریم سعی در کسب شهرت برای خود داشت پرداخته. وی با طرح این سوال که این آتش زدن برای نشان دادن یا اثبات چه امری بوده است؟ خود پاسخ میدهد او می خواست به مسلمانان یاد بدهد که متن مقدسشان ناروادار است، “دیگری” و “متفاوت” ها را تحمل نمی کند، متنی که اهل تحمل نیست را نباید تحمل کرد

دلسوزی برای صلح این توجیهیست که به بهانه آن منور زده های در فکر هر از گاهی به خیال خود سوار بر قاطر اندیشه میشوند و بر اسلام و مبانی آن میتازند . در تازه ترین این تاخت و تازها اکبر گنجی که خیال میکند خورشید از مغز او طلوع کرده و عالم را روشن نموده است با نوشتن مقاله ای در سایت روز آنلاین  به حمایت از عملکرد  تری جنز کشیش افراطی امریکایی که با اهانت به قرآن کریم سعی در کسب شهرت برای خود داشت پرداخته .

به گزارش پایگاه ۵۹۸، این نویسنده فراری که گاه گاهی با نوشته هایش عرض خود میبرد و زحمت ما میدارد در شروع این مقاله خود به تعریف و تمجیدی سخت از تری جنز پرداخته گویی از برادری دفاع میکند که سالها به عشق هم زیسته اند او  چنین می نگارد:

یک کشیش کتاب مقدس مسلمان ها (قرآن) را به آتش می کشد. او متعلق به قبیله ی توسعه نیافته ی افغانستان نیست. او شهروند یکی از توسعه یافته ترین جوامع بشری(آمریکا) است. آری جامعه ی چند فرهنگی آمریکا موطن اوست. دیانت او دیانت غیر متساهل اسلام نیست، دیانت او، دیانت اهل مدارای مسیح است.

کاش آقای گنجی کمی تاریخ میخواندند و جنایات کلیسا را در دوره رنسانس و بعد از آن میخواندند چه قدر این برادران شما اهل مدارا هستند آنها با مدارای کامل مردم را در عراق و افغانستان کشتند چه قدر ویتنام پر مدارایی بود یادتان که نرفته چه قدر سیاهان آمریکایی مورد مدارای دوستان شما قرار میگیرند چه قدر جامعه پیشرفته ی مورد علاقه شما متمدنانه به کشتار کودکان در اقصی نقاط دنیا میپردازد چه مدارای خوبی با زنان و کودکان غزه داشتند.

وی با طرح این سوال که این آتش زدن برای نشان دادن یا اثبات چه امری بوده است؟ خود پاسخ میدهد  او می خواست به مسلمانان یاد بدهد که متن مقدسشان ناروادار است، “دیگری” و “متفاوت” ها را تحمل نمی کند، متنی که اهل تحمل نیست را نباید تحمل کرد.

سپس با لحنی دلسوزانه اینچنین می نویسد : طبیعی است که کشیش مسیحی آتش خشمی را برانگیخته است، آتشی که بی گناهان را سوزاند، در یکی از ناتوسعه یافته ترین جوامع آتش نارواداری در نیستان سازمان ملل افتاد، چند نفر کشته و سر دو تن از بدن جدا شد، آری، اینها هیچ گناهی جز کمک به مردم فقیر افغانستان نداشته اند.

ادامه مطلب اکبر گنجی عضو اتاق فکر جنبش سبز، از کشیش اهانت کننده به قرآن حمایت کرد.